Świadczone usługi

Kancelaria zapewnia swoim Klientom obsługę prawną przede wszystkim w następujących kategoriach spraw:

1. Prawo karne:

- reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym

- obrona w postępowaniu przed sądami powszechnymi

2. Prawo rodzinne:

- sprawy rozwodowe

- sprawy alimentacyjne

3. Prawo cywilne i gospodarcze:

- sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku)

- sprawy o zapłatę (np. odzyskiwanie należności, sprawy z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych)

- sprawy wieczystoksięgowe

- postępowania rejestrowe (Krajowy Rejestr Sądowy)

4. Prawo administracyjne:

- reprezentacja w postępowaniu przed organami administracji

- reprezentacja w postępowaniu przed sądami administracyjnymi